آفتاب هشتم

۱۳۰٫

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

کاش یه مدل رابین هود بود که دلای آدما رو میدزدید،میداد دست کسایی که دوسشون دارن!