آفتاب هشتم

کوریره دلا سرا : چلسی آماده ارائه پیشنهاد ۶۵ میلیون یورویی برای جذب پریشیچ

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
کوریره دلا سرا : چلسی آماده ارائه پیشنهاد 65 میلیون یورویی برای جذب پریشیچآینده وینگر کروات اینتر به طور قطع مشخص نیست.

یه گزارش فوتبال جهان ، ایوان پریشیچ وینگر ۲۸ ساله کروات اینتر در این فصل نمایش های بسیار خوبی
ارائه داده است و حتی یکی از اولویت های اصلی منچستریونایتد در بازار
تابستانی نقل و انتقالات به شمار می رود.

به گزارش کوریره دلاسرا ،
اینتر برای رهایی از مشکلات فیرپلی مالی نیاز به یک فروش بزرگ دارد و به
نظر می رسد که ایوان پریشیچ قربانی این موضوع خواهد شد. پیش تر صحبت از پیشنهاد ۶۰ میلیون یورویی منچستریونایتد
سخن به میان آمده بود اما این روزنامه معتبر مدعی است که چلسی نیز وارد
رقابت برای جذب پریشیچ شده و آماده است تا برای به خدمت گیری وی پیشنهادی
۶۵ میلیون یورویی به اینتر ارائه دهد. در صورتی که پریشیچ با برای خروج از
اینتر به توافق برسد، این باشگاه قطعا موافقت خود برای فروش پریشیچ را با
این رقم اعلام خواهد کرد.