#کمپین نه به ازاین ماهی گلی آ !! – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

#کمپین نه به ازاین ماهی گلی آ !!

۱۷ اسفند ۱۳۹۵
فقط ماهی گلی حس داره؟!فقط اون آدمه؟!
اون ماهی ای که دولپی با سبزی پلوی شب عیدمیخوری ماهی نیست؟!کپکه؟!

 

+شاید اصن دلخوشی اون بنده خدائم این باشه که سال به سال بشینه رو سفره هفت سین عشق کنه واس خودش!!با این کمپیناتون!#کمپین نه به ازاین ماهی گلی آ !!

پ.ن :هیچ رقمه تو کتم نمیره که چجوری یه زمانی فک میکردم اِبی با اون میمیک چهره،با اون حس و حال ،با اون حجم از متانت و وجاهت و با اون عمق ادای کلمات ، خونده : زری اونه که دست بزنم برقصه!!!
بعدها فهیمدم گویا بزرگوار میفرمودن :ضریح اونه که دست بزنم به دستت!!!

 

 

پ.ن ۲:یه آپشنی که ما قدکوتاها برای دور و اطرافیامون داریم اینه که کسی که تو سینما پشت سرمون نشسته میتونه عمیق تر با فیلم ارتباط برقرار کنه!!