آفتاب هشتم

کسب دانش و امنیت ملت از انتظارات فرماندهی معظم کل قوا است | آفتاب هشتم

۱۰ اسفند ۱۳۹۶


به گزارش آفتاب هشتم؛ امیر حسین ولی‌وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: آموزش و فراگرفتن خوب، قانع نبودن به پیشرفت های چشمگیر، ارتقاء سطح آموزش، فعالیت های آموزشی، کار عملی و آموزش به روز، بررسی و ملاحظه متون جدید، تربیت جوانان نجیب و مومن و با شرف، هوشیاری در برابر دشمنان، غافل نشدن از کید دشمن و شناخت نقاط قوت و ضعف او نیز از دیگر انتظارات فرماندهی معظم کل قواست که این دانشگاه برای تحقق آنها تلاش های مطلوبی را در دستور کار قرار داده است.


وی ادامه داد: به فضل پرودگار سبحان امروز این دانشگاه در زمینه های سازماندهی و ساختار تهدیدشناسی و راه های ارتقاء توان رزمی گام بر می دارد و در حال حاضر نیز دانشجویان این دانشگاه موظف هستند پایان نامه های خود را در قالب فرصت ها و تهدیدهای به‌روز منطقه جمع آوری و ارائه کنند.


فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس آجا) توضیح داد: این دانشگاه در راستای رسالت آموزشی خود تلاش کرده بینش، دانش و مهارت دانشجویان را ارتقاء بخشیده و از این طریق فرماندهان و مدیران دلسوز، متعهد و کاردان را در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.