#کاسب_شعار – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

#کاسب_شعار

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

موضع ایشون بستگی به جهت به همراهد داره

روحانی۷۴: شعار زیبه همراهی مرگ بر آمریکا درکشور ما وحدت آفرین انجام گرفته

روحانی ۹۶: ان‌شاالله روزی مرگ از همه شعارها جمع شود