کارخانجات چینی ایران به بازار پایه فرابورس تبعید ‌شد | اخبار بسیج و سپاه – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

کارخانجات چینی ایران به بازار پایه فرابورس تبعید ‌شد | اخبار بسیج و سپاه

۱۱ مهر ۱۳۹۶


به گزارش آفتاب هشتم؛ به استناد تبصره ماده ۳۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج فرابورس، شرکت چینی ایران از امروز به عنوان دویست و هشتاد و سومین نماد معاملاتی، در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران درج شد.


این شرکت با نماد معاملاتی “کچینی” در گروه کاشی و سرامیک، زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی روی تابلوی بازارپایه فرابورس رفته است.


بر پایه این گزارش؛ شرکت چینی ایران از فروردین ۷۰ با قیمت ۷۷۱ تومانی هر سهم وارد بورس شد و حالا پس از ۲۶ سال از جمع بورس نشین‌ها اخراج شده است.


همچنین شرکت چینی ایران با سرمایه ۱۶٫۷ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شده بود و به عنوان صنعت مادر در تامین بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات چینی مظروف، چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک شناخته شده اما طبق مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، نماد این شرکت از ۱۰ آبان سال گذشته به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات بسته مانده است و به همین دلیل به بازار پایه فرابورس منتقل شده است.


گفتنی است بنیاد مستضعفان با ۵۰ درصد و سرمایه گذاری ملی ایران با ۷٫۵ درصد، در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.