آفتاب هشتم

#چی_ببینید [۳۹] – صبح روز هفتم

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

🎥 #ببینید | سینمایی “صبح روز هفتم”
سیروس #جیب_بر ای است که سعی می کند با کارهای #خلاف به زندگی اش سامان بدهد. همسرش الهه هم او را طرد می کند، ناچار شب را در مهمان خانه ای صبح می کند اما…

📥 دریافت: lish.ir/XjJ