آفتاب هشتم

#چی_ببینید [۳۳] – مزارشریف

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

http://aftab8.ir/wp-content/uploads/2018/06/MazarSharif.jpg

? #ببینید | سینمایی “مزارشریف”
نیروهای #طالبان وارد #مزارشریف شده و شهر را اشغال کرده اند، در این حین #خبرنگار ایرنا و #دیپلمات های ایرانی در سفارتخانه پناه میگیرند اما کنسولگری امن نیست!

? دریافت: cmmt.ir/4T4