آفتاب هشتم

#چی_ببینید [۲۹] – نفس

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


? #ببینید | سینمایی “نفس”
بهار، نادر، کمال و مریم درحدود سال های ۵۷ تا ۶۲ آرزوهای قشنگ بچگی را در سر می پرورانند غافل از اینکه دنیا برای آنها خواب های دیگری دیده و…

? دریافت: lish.ir/MPO