پاسخگویی به ١٠ هزار نفر از سوی مرکز ارتباطات مردمی تامین اجتماعی | آفتاب هشتم – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

پاسخگویی به ١٠ هزار نفر از سوی مرکز ارتباطات مردمی تامین اجتماعی | آفتاب هشتم

۱۳ آبان ۱۳۹۶


سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در شهریور ماه امسال، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی، در خصوص قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های این سازمان به ٩ هزار و ٩٤٢ نفر مشاوره داده است که از طریق کانالهای ارتباطی این مرکز به ٩ هزار و ٢٣١ مخاطب و از طریق مشاوره حضوری به ٧١١ نفر پاسخگویی انجام شده است.


بیشترین پاسخگویی در زمینه مسائل بیمه ای بوده است که در این بخش به ٧ هزار و ٦٥١ نفر پاسخ ارائه شده است.


٣٣٥ نفر در حوزه درمانی، یک هزار و ٥٨٣ نفر در حوزه اقتصادی، مالی و اداری و ٢٩٩ نفر در بخش نظارتی فرهنگی پاسخ خود را دریافت کردند.


تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی (شماره تلفن ١٤٢٠) طی ماه شهریور نسبت به ماه قبل از آن ٠,٨ درصد رشد داشته است.


پورتال مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی در شهریور ماه گذشته با ٥٥٣ درخواست عضویت در پورتال افزایش ١٠٠ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است .در این پورتال، عملیات ثبت و بررسی کد دعوت متقاضیان انجام می شود و افراد متقاضی می توانند با ورود به پورتال سازمان از خدمات ارائه شده در خصوص سابق و دسترسی به قوانین، بخشنامه و دستورالعمل  های خلاصه شده در پورتال سازمان استفاده کنند و در صورت ثبت شکایت در پورتال موارد مذکور مستقیماً به کارشناسان تخصصی جهت بررسی، پیگیری ورفع شکایت ارجاع خواهد شد.


پیام صوتی مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به صورت شبانه روزی فعال است که در شهریور ٩٦، تعداد ٢٦٩ پیام صوتی مخاطبان این سازمان را ثبت و کاربران در اولین روز کاری بعد از ثبت پیام نسبت به شنود و پاسخگویی مناسب به انها اقدام کرده اند.


از مجموع ٧١١ مشاوره حضوری این مرکز در ستاد این سازمان، ٥٦٤ مورد در حوزه بیمه ای بوده است .


همچنین ٢٩ هزار و ٣٥٢ مشاوره حضوری در سطح شعبت تامین اجتماعی کل کشور انجام شده است که به ترتیب در استان های اصفهان، غرب تهران، شرق تهران بالاترین میزان مشاوره به مخاطبان انجام شده است.