آفتاب هشتم

هیچ گزارشی مبنی بر تخریب جایگاه‌های سوخت در کشور وجود ندارد | آفتاب هشتم

۱۱ دی ۱۳۹۶


بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با آفتاب هشتم پیرامون تخریب احتمالی جایگاه های سوخت  در سراسر کشور تصریح کرد: هیچ گزارشی مبنی بر تخریب جایگاه ها در تهران، شهرستان ها و جاده ها وجود ندارد. ما تدابیر امنیتی ویژه ای نداریم و نیروی انتظامی روال عادی مسئولیت‌های خود را انجام می دهد.


وی در ارتباط با اینکه آیا تعطیلی در روال کار عادی جایگاه های سوخت وجود داشته است یا خیر خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان هیچ جایگاه سوختی بسته نشده است. عده ای مردم نما در تجمعات حضور دارند که از هیجانات استفاده می کنند و تعطیلی جایگاه های سوخت به آنها بهانه تخریب می دهد و به شایعاتی مانند نبود یا کمبود فرآورده دامن می زند. تمامی جایگاه های سوخت طبق روال عادی در سراسر کشور کار خود را انجام داده و می‌دهند.