آفتاب هشتم

فرخانومدان را به مناقصه گذاشتیم!

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

یکی از مشخصه های جوامع مدرن، میزان سواد و دانایی هست که از طریق مدرسه به افراد منتقل می شود…

فرخانومدان را به مناقصه گذاشتیم

از مشخصه جوامع مدرن میزان به همراهسوادی در جامعه هست که پس از انقلاب اسلامی این رانجام گرفت به نیکوی در میان آقام دیده می شود و در مقایسه به همراه دوران پیش از آن می توان رانجام گرفت نیکوی را شاهد بود. در عین حال، یاددادن مسائل مختلف پیشتر توسط پدر و مادر و سپس به مکتب خانه ها سپرده می انجام گرفت و اکنون به مدارس. وقتی کودک را از سن ۷ سالگی به مدرسه می فرستیم (اگر دوران مهدکودک را به وی تحمیل نانجامه به همراهشیم) یعنی بخش عمده ای از تربیت فرخانومد را به مدرسه سپرده ایم. بیایید فرض کنیم که فرخانومد صبح زود از خانه خارج می شود به مدرسه می رود و در حالت عادی پیش از ناهار به خانه برمی گردد؛ مادر خانواده ناهار این فرخانومد را آماده می کند و به وی می دهد؛ فرخانومد پس از اندکی هستآسوده به سراغ درس و مشق هایش می رود تا زمانی که پدر خانواده از بیرون به منزل می آید و در حد ۲ تایم (نهایتا) در کنار خانواده حضور دارد اما در مقابل زیاد از ۵ تایم به صورت مستقیم در مدرسه هست (به صورت غیر مستقیم به همراه دوستانش در راه منزل هست) پس مدرسه نقش زیاد حیاتیی در تربیت این فرخانومد دارد.

اما دلیل لفظ مناقصه را انتخاب انجامم؟

بیایید یک مناقصه در عرصه صنعت و تجارت را فرض کنیم. مثلا یک فردی که مجتمع های مسکونی زیادی ساخته هست می خواهد برای لوله کشی این ساختمان ها مزایده و مناقصه ای بگذارد تا بتواند شخصی را به این منظور انتخاب کند. مسلما مالک و صاحب کار، بهترین نفر را از میان این افراد حاضر برمی گزیند دلیلکه آبروی خودش و کیفیت کار در گروی کار این لوله کش هست.

حال فرض کنیم که والدین به مثابه این مالک و صاحب کار به همراهشند و مدارس کسانی هستند که در این مناقصه شرکت انجام میدهند؛ آیا درست هست که فرخانومدمان را به بهترین آنها نسپاریم؟! از گوشه و کنار منطقههای بزرگ گاهی شنیده می شود که در مدارس اتفاقاتی خلاف شرع در پلن های تعلیمی وجود دارد، آیا ما به همراهید بدون تحقیق و دانستن پلن مدرسه برای فرخانومدمان او را به این مکان بفرستیم؟! مسلما اگر بخواهیم کیفیت تربیت فرخانومد در سطح به همراهلایی قرار بگیرد بهترین مدرسه را برای وی انتخاب می کنیم.

در کنار این مبه همراهحث، نقش مکمل خانواده و مدرسه هم زیاد حیاتی هست. اگر فرخانومد در مدرسه، مثلا صبح ها زیارت عاشورا می خواند و ظهرها نماز می خواند، وقتی به خانه می رسد نیازی نیست که به وی پیشنهاد کنیم که دعا کند و نماز بخواند دلیلکه ظرفیت او در مدرسه در این حوزه پرانجام گرفته هست اما می توانیم به او نکات اخلاقی دیگری را یاد بدهیم که این نقش تکمیلی هست.

درمورد مسئله حجاب هم همین طور هست. تقریبه همراه در این دوران که دیگر هرکسی راه خودش را “انتخاب” می کند تا اینکه افزایش تحت تاثیر جوهای مختلف قرار بگیرد، یادگیری های پیشین به فرد در انتخاب پوشش کمک می کند. وقتی دختری ۲۰ ساله را فرض کنیم، یادگیری های پیشین این دختر به دوران مدرسه اش به همراهزمی گردد پس به همراهید مدرسه ای را در مناقصه برای سرپرستی بخشی از تربیت فرخانومدمان قبول کنیم که بتواند پایه های سفت و محکم دینی و مذهبی و به تبع آن درمورد پوشش برای وی ایجاد نماید.

 

امید وطن دوست – نویسنده اختصاصی وب سایت آفتاب هشتم