آفتاب هشتم

علاقه میلان به فرانک کسیه جدی شد ؛ روسونری در پی کسب رضایت بازیکن

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
علاقه میلان به فرانک کسیه جدی شد ؛ روسونری در پی کسب رضایت بازیکنمیلان در تصمیم خود برای جذب کسیه جدی است.

به گزارش فوتبال جهان ، میلان سعی در ربودن کسیه از دست رم دارد به همین دلیل مذاکرات را برای جذب این بازیکن آغاز کرده است.

به گزارش اسکای ،
میلان منتظر است در صورت ناکامی رم و کسیه برای رسیدن به توافق شخصی ، پا
پیش بگذارد. رم سالیانه ۱٫۲ میلیون یورو پیشنهاد داده است اما میلان حاضر
است با پیشنهادی حدودا ۲ میلیون یورویی ، خود بازیکن را راضی نگه دارد.
آتالانتا توافق ۳۰ میلیون یورویی با رم را نگه داشته اما میلان و برخی
باشگاه های انگلیسی حاضر به مذاکره اند. میلان هفته آتی با مدیر برنامه های
این بازیکن ساحل عاجی دیدار و در مورد انتقال وی صحبت خواهد کرد.