آفتاب هشتم

عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه‌های انقلابی و دعوت گزینشی دانشجویان در مراسم افطاری مدیر‌جمهور/ میهمانان رهبری غایبه همراهن افطاری «روحانی»

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

به نقل رویدادنگار گروه دانشگاه رویدادگزاری فارس، مراسم ضیافت افطاری مدیر جمهور به همراه دانشجویان عصر امروز در حالی برگزار انجام گرفت که نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی یعنی افرادی که میهمانان اصلی در دیدار دانشجویان به همراه رهبر انقلاب بودند، غایبه همراهن بزرگ این مراسم بودند.

عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی در ضیافت افطار مدیر جمهور در حالی هست که تعداد روز پیش آنها مراسم افطار را میهمان مقام معظم رهبری بودند و قبل از آن هم به مدت ۲ تایم به بیان مطالب، دغدغه‌ها و نقل کردان خود در محضر رهبر انقلاب پرداختند.

دعوت نانجام گرفتن اتحادیه‌ها و تشکل‌های انقلابی به مراسم افطاری مدیر جمهور اعتراض آنها را نیز به دنبه همراهل داشت، به صورت حتم این نخستین به همراهری نیست که نمایندگان تشکل‌های انقلابی نسبت به دعوت گزینشی دانشجویان به پلن‌هایی که به همراه حضور مدیر جمهور بوده اعتراض می‌کنند، در سال‌های گذشته هم اکثر پلن‌های دانشجویی مدیر جمهور بدون حضور آنها برگزار انجام گرفته هست.

عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی انقلابی این شائبه را که مدیر‌جمهور طاقت شنیدن صدای مخالف و انتقاد منتقدان را ندارد قوت می‌بخانجام گرفت، علی‌رغم اینکه وی به همراهرها اعلام انجامه برای شنیدن صدای منتقدان آماده هست.

* مدیر جمهور همواره سعی انجامه تا دانشجویان و تشکل‌های انقلابی را نادیده بگیرد

متین منتظمی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و یکی از افرادی که هفته گذشته در دیدار دانشجویان به همراه مقام معظم رهبری نقل کردرانی انجام، در گفت‌وگو به همراه رویدادنگار گروه دانشگاه رویدادگزاری فارس، در این خصوص گفت: متاسفانه مدیر جمهور درست برخلاف آنچه می‌گوید عمل می‌کند، وی به همراهرها بر این مسئله تاکید انجامه هست که از نظرات منتقدان هستفاده می‌کند ولی وقتی وقت عمل رسیده، منتقدان را نادیده گرفته یا الفاظ زیاد زشتی را به آنها نسبت داده هست.

منتظمی افزود: جناب آقاانی که از تریبون فرمایشی دم می‌خانومند بهتر هست یک سری به مدیر جمهور بخانومند تا معنی درست تریبون فرمایشی را بدانند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف مقام معظم رهبری که اهمیت زیاد زیادی به دانشجویان و جوانان انقلابی می‌دهند، مدیر جمهور همواره سعی انجامه تا دانشجویان و تشکل‌های انقلابی را نادیده بگیرد.

منتظمی تصریح انجام: عدم دعوت از دانشجویان انقلابی در اینگونه پلن‌ها و مخالفت به همراه آنها نه تنها آنها را از طی انجامن ادامه راه خود ناامید نمی‌کند بلکه به همراهعث امیدواری افزایش آنها خواهد انجام گرفت.

* دعوت گزینشی دانشجویان در مراسم افطاری مدیر جمهور

ابوالفضل مظاهری دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و یکی از افراد دیگری که در دیدار دانشجویان به همراه مقام معظم رهبری نقل کردرانی انجام، نیز در گفت‌وگو به همراه فارس ضمن انتقاد از چنین اقدامی گفت: روز گذشته از ما خوهستند برای شرکت در مراسم افطاری مدیر جمهور اسامی نمایندگان خود را اعلام کنیم ولی امروز اعلام انجامند به دلیل ناهماهنگی‌های بوجود آمده برای شما کارت صادر نانجام گرفته هست و نمی‌توانید در این مراسم حضور داشته به همراهشید.

وی افزود: در مدتی که بنده به عنوان دبیر این اتحادیه فعالیت می‌کنم، از ما برای حضور در مراسم افطاری مدیر جمهور دعوت نانجام گرفته هست. آنچه برای ما اهمیت دارد بیان مطالبه همراهت دانشجویان به مدیر جمهور هست که به همراه این روال و دعوت‌های گزینشی چنین چیزی ممکن نیست.

مظاهری تصریح انجام: اینها ادعا داشتند که در مراسم دانشجویان به همراه رهبر انقلاب دانشجویان بصورت گزینشی دعوت انجام گرفتند، در صورتی که اینگونه نبود ولی حالا می‌بینیم خودشان دست به چنین اقدامی زده‌اند.

به نقل فارس، اتحادیه و تشکل‌های دانشجویی انقلابی روزهای زیاد دشواری را در دولت یازدهم سپری انجامند، به همراهرها به همراه برگزاری پلن‌ها و نقل کردرانی‌هایی که تدارک دیده بودند از طرف مسئولان دانشگاه مخالفت انجام گرفت ولی همچنان به همراه قدر پایان به کار خود ادامه دادند و به تعیبر رهبر معظم انقلاب « آتش به اختیار» عمل انجامند.

یکی از حیاتیترین مطالبه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار به همراه دانشجویان این بود که برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه‌‌ها تلاش کنند و وظایف حیاتیی را به تشکل‌های دانشجویی سپردند که مطمئنا اخم و روی برگردانی مسئولان دولتی نمی‌تواند زره‌ای آنها را برای تحقق این وظایف ناامید کند.