آفتاب هشتم

شانگهای شنهوا به دنبال جذب جان تری در تابستان

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
شانگهای شنهوا به دنبال جذب جان تری در تابستانمکن است مقصد آینده کاپیتان تری ، سوپرلیگ چین باشد..

به گزارش فوتبال جهان ، جان تری مدافع باتجربه و کاپیتان چلسی در این فصل جایی در ترکیب اصلی این تیم نداشته است و در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد.

به گزارش دیلی میرر ،
باشگاه شانگهای شنهوای چین که هدایت آن بر عهده گاس پویت سرمربی اروگوئه
ای است در تابستان می خواهد برای جذب جان تری اقدام کند و پویت که خود
سابقه حضور در چلسی به عنوان بازیکن را دارد، این موضوع را تایید کرده است.
جان تری می تواند پس از فردی گوارین و کارلوس توز ، دیگر بازیکن مطرح
شانگهای شنهوا باشد.

از  MLS هم به عنوان مقصد وی یاد میشود.