سیستم تصویری هواپیمای«اف ۴»بومی سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت | آفتاب هشتم – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

سیستم تصویری هواپیمای«اف ۴»بومی سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت | آفتاب هشتم

۱۱ بهمن ۱۳۹۶


به گزارش آفتاب هشتم؛ با حضور امیر سخاوت عشایری فرمانده پایگاه شکاری شهید عبدالکریمی، سیستم تصویری محلی شده (بومی) سیمیلاتور هواپیمای اف ۴، مورد بهره برداری قرار گرفت.


پیش از این، سیمیلاتور هواپیمای اف ۴ پایگاه شهید عبدالکریمی،  پرواز در مناطق تهران را شبیه سازی می کرد که با تلاش متخصیصین  و کارشناسان جوان پایگاه، این سیستم محلی شده و  پرواز در بندرعباس را شبیه سازی می کند.


همچنین بالابر متحرک بازسازی و بهینه سازی شده توسط جهاد خودکفایی پایگاه شهید عبدالکریمی نیز با حضور امیر عشایری مورد بهره برداری قرار گرفت.