آفتاب هشتم

رسمی : مانولو گابیادینی به ساوتهمپتون پیوست

۱۳ بهمن ۱۳۹۵

رسمی : مانولو گابیادینی به ساوتهمپتون پیوست

بالاخره مهاجم ایتالیایی ناپولی به ساوتهمپتون ملحق شد.
به گزارش فوتبال جهان ، کار انتقال مانولو گابیادینی مهاجم ۲۵ ساله ایتالیایی به ساوتهمپتون تمام شده بود و پس از سپری کردن تست پزشکی و انجام کارهای اداری، این انتقال رسمی شد.
به گزارش وب سایت ساوتهمپتون ، این باشگاه با پرداخت ۱۷ میلیون پوند به ناپولی، قراردادی ۴٫۵ ساله با گابیادینی به امضا رساند.