رسمی ؛ کلمنت لنگلت به سویا پیوست – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

رسمی ؛ کلمنت لنگلت به سویا پیوست

۱۶ دی ۱۳۹۵

رسمی ؛ کلمنت لنگلت به سویا پیوست

کلمنت لنگلت از نانسی راهی سویا شد.
به گزارش فوتبال جهان ، باشگاه سویای اسپانیا امروز به صورت رسمی کلمنت لنگلت را به خدمت گرفت.
به نقل از سایت رسمی سویا کلمنت لنگلت از نانسی فرانسه راهی سویا خواهد شد.