آفتاب هشتم

در زلزله کرمانشاه در مجموع مسئولین کارنامه خوبی از خود به جا گذاشتند | آفتاب هشتم

۲۸ بهمن ۱۳۹۶


به گزارش آفتاب هشتم؛ شاهین حیدری رئیس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری تهران گفت: در زلزله کرمانشاه و در مجموع مسئولین کارنامه خوبی از خود به جا گذاشتند گرچه توقع و انتظار بیشتر بود. وی ادامه داد که در این زلزله و در همان ابتدا، دو مسئله پیچیده اذهان را درگیر کرد یکی شدت خرابی ها و دیگری شدت حضور مردم. این دو مسئله منفی و مثبت در کنار یکدیگر نیازمند برنامه ریزی گسترده ای بودند تا دومی بر اولی آوار نشود و دچار بد رفتاری و احیانا بد اخلاقی نشویم که متاسفانه تا حدودی چنین شد. مردم هیاتی‌وار و از سر دلسوزی و احساس دین، بی‌محابا به صحنه ورود پیدا کردند. در چنین شرایطی حرکات سیستماتیک و توام با برنامه با مشکل مواجه و گاه عقیم می‌مانند.دکتر شاهین حیدری پیرامون برنامه ریزی های صورت گرفته خاطرنشان کردند که مسئولین ما در برنامه ریزی و توزیع کمک های مردمی به دلیل حجم بالای آن، دچار مشکل و دست پاچگی شدند. برای مثال اعلام انتخاب بین وام و تحویل کانکس خطایی بود که بار تبلیغی منفی را با خود حمل کرد. بعدها شنیده شد که به مردم کانکس داده نشد. حال آنکه واقعیت چیز دیگری بود.رئیس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران تصریح کرد که اینگونه بداخلاقی ها ذهن را به سمتی حک می کرد که مسئولین ما در قضیه زلزله کم کار بوده یا کوتاهی کردند.او گفت در کنار این مسائل به بدبیاری هایی هم باید اشاره داشت. برای مثالدر این زلزله ما بدشانسی اقلیمی هم آوردیم. سال ها بود منطقه این شدت از بارندگی و برف و بوران را تجربه نکرده بود.


رییس پردیس هنرهای زیبا در مورد فعالیت رسانه ها اظهار داشت که رسانه ها و شبکه های اجتماعی به ایجاد انتظار در مردم کمک می کنند. همین مثال آوردن و مقایسه کردن کشورهایی مثل ژاپن با ما بوقی است که  بعضی رسانه ها در آن دمیدند.  درست است که در ژاپن اگر در زلزله ای اتفاق بیافتد، خیلی سریع بازسازی کرده و وضع را به روز اول مبدل می کنند، اما تجربیات ممتد آنها را هم که در طول نیم قرن اخیر و بعد از فراز و نشیب های زیادی به دست آمده را باید در نظر داشت. کشوری که در آن هر روز زلزله اتفاق می افتد با کشوری که دوره ای دچار این مسئله است باید تفاوت داشته باشد و باید به این تفاوت ها اشاره کرد تا مردم امیدوارانه به حل مشکلات بپردازند. ما  نمی توانم بگویم انچه که در زمان و بعد زلزله در ژاپن اتفاق می افتد در ایران هم می تواند اتفاق بیفتد. تاریخ مسئله نشان می دهد که حتی کشورهای پیشرفته هم در این مسئله با مشکلاتی همراه هستند. کافی است به زلزله سانفرانسیسکو در کالیفرنیای امریکا نظری داشته و قضاوت کنیم. در هر حال ممکن است توان علمی و مالیِ مقابله و مبارزه  وجود داشته باشد ولی اجرای آن در دراز مدت شدنی است و نه در کوتاه مدت. وی در ارتباط با نارضایتی های به وجود آمده عنوان کرد: پس همین مقایسه ها باعث بروز قسمتی از نارضایتی ها می شوند. انتظارات تغییر می کند و تبلیغات کاهنده عمل می کنند. حیدری در ادامه گفت که من به سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن رفتم. در آنجا روایت و اخبار خوب و بد با هم وجود داشتند.


این استاد معماری دانشگاه تهران با اشاره به تقسیم وظایف و کمک نهادها و دانشگاهها به مردم زلزله زده ادامه داد که در زلزلهاخیر و به درستی به بنیاد مسکن که یکی از نهادهایی ارزشی و همواره در صحنه است، نقش محوری داده شد. اما نقش محوری این عزیزان زحمتکش به این معنا نبود که تنها باشند. وظیفه دینی و ملی کمک به آنها بوده و هست. در این میان دانشگاه تهران آمادگی خود را اعلام کرد و بنیاد مسکن با آغوش باز چنین همکاری را پذیرفت. این وظیفه اجتماعی هر دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران با عقبۀ درخشان خود است. سابقه دانشگاه تهران و وضع کنونی آن را به عنوان یکی از کلیدی ترین مکان های کشور در نظر بگیرید. این دانشگاه بیش از ۴۰ هزار دانشجوی کارآمد در سه مقطع تحصیلی دارد. دانشجویانی که رتبه های برتر کنکورها از آن آنهاست. بیش از ۲۵۰۰ هیات علمی که از کانال سختگیرانه ای جذب دانشگاه تهران شده اند. در این شرایط چگونه ازتوان این سرمایه های علمی کشور می توان صرف نظر کرد؟ خوشبختانه رییس محترم دانشگاه تهران این مهم را انجام و دست یاری را به سوی مردم و از طریق بنیاد مسکن دراز کرد.


آرمان صالحی