آفتاب هشتم

ایران نائب مدیر جلسات آمادگی کشورهای عضو جامعه مخابراتی انجام گرفت | اخبه همراهر بسیج و سپاه

۲۸ خرداد ۱۳۹۶


به نقل آفتاب هشتم؛ علیرضا درویشی مدیر سازمانهای تخصصی بین‌المللی رگولاتوری به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نایب مدیر جلسات آمادگی کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) برای کنفرانس سران مختار ۲۰۱۸ انتخاب انجام گرفت.


کنفرانس‌های سران مختار، عالی‌ترین جلسات سیهستگذاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند که هر چهارسال یک به همراهر برگزار می‌شود.


در نخستین جلسه آمادگی کشورهای عضو (APT) که در به همراهنکوک تایلند برگزار انجام گرفت، به همراه اجماع نظر همه کشورهای حاضر، علیرضا درویشی به سمت نایب مدیر جلسات آمادگی APT منصوب انجام گرفت.


کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) به منظور هماهنگی بین کشورهای عضو و حضور موثر در کنفرانس سران مختار سال ۲۰۱۸، چهار جلسه آمادگی تدارک دیده‌اند که نخستین جلسه آن خردادماه در تایلند برگزار و نماینده مالزی به عنوان مدیر جلسات و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، چین و ژاپن به عنوان نواب مدیر انتخاب انجام گرفتند.