اگر این نشانه‌ها را دارید فرد استرسی هستید/ شوک‌های روحی که 10 درصد جامعه را درگیر کرده است – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم