آفتاب هشتم

افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان

۵ آذر ۱۳۹۶


مدیرکل تعزیرات استان تهران: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان راهم نسبت به سال 93 کاهش داده‌اند. بنابراین قیمت نان 32% افزایش یافته نه 15%

مدیرکل تعزیرات استان تهران: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان راهم نسبت به سال ۹۳ کاهش داده‌اند. بنابراین قیمت نان ۳۲% افزایش یافته نه ۱۵%